PLC Programming / รับเขียนโปรแกรม PLC

PLC Programming

   รับเขียนโปรแกรม PLC งานระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าคอนโทรล รับออกแบบเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติ, Automation Control, ระบบสายพานลำเลียง, ระบบนิวเมติก 
     - รับทำ PLC Control Panel
     - รับทำตู้
Control Panel แบบต่างๆ ตามความต้องการ
     - รับไวริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกชนิด (ลูกค้าจัดเตรียมแบบไฟฟ้าและอุปกรณ์มาเอง)
     - รับทำตู้คอนโทรลพร้อมติดตั้งและเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร
     - รับเขียนโปรแกรม
PLC ติดต่อ  Touch screen  , HMI , PANEL
     - รับเขียนโปรแกรม
PLC ควบคุมเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ  

  • PLC Control Box

  • PLC Control Box

  • PLC HMI Control Box